Konstföreningen vid Svalövs kommun

Vår konstförening har funnits sedan 1986.

DU, som är anställd/förtroendevald av Svalövs kommun kan bli medlem i konstföreningen. Föreningen är ideell och har syftet att utveckla intresset för konst.

Som medlem får du ta del av följande:

  • Inbjudan till medlemsaktiviteter tex lokala konstrundor
  • Delta i utlottningar av konst
  • Konstutställningar 10-12 st som visas i kommunhusets cafeteria.   Konstverken finns också att se på vår hemsida
  • Årsmöte där du bjuds på trevlig samvaro och något gott att äta
  • Medlemsbrev 4 – 5 gånger per år