November – Erik Nylund

Erik jobbar med illustration, infografik och annan typ av grafisk formgivning i sitt företag. Kunderna finns bl a inom medier och läromedelsproducenter och där kan uppdragen bestå av infografik, animeringar, illustration och interaktiv grafik till digitala läromedel.
Ett av uppdragen är att göra illustrationer till Sydsvenskans och Helsingborgs Dagblads opinionssida. Några av dessa illustrationer finns i denna utställning.